Akodo Katsuyuki

Description:
Bio:

female Ikoma Bard
Rank: 10.5
Recognition: 10.0

Akodo Katsuyuki

House Government elicourtwright elicourtwright