Eisaku

Description:
Bio:

female merchant
Recognition: 7.5

matriarch of the Eisaku merchant family

Eisaku

House Government elicourtwright elicourtwright