Kohaku

country monk, used to work in Chubu

Description:
Bio:

male peasant

Recognition: 5.0

Kohaku

House Government elicourtwright elicourtwright