Mirumoto no Ryusei Chiaya

Description:
Bio:

female Kitsuki Magistrate
Isa lineage
Rank: 8.5
Recognition: 7.5

Mirumoto no Ryusei Chiaya

House Government elicourtwright elicourtwright