Seppun Kazuhei

Description:
Bio:

male courtier

Rank: 9.5
Recognition: 9.5

Seppun Kazuhei

House Government elicourtwright elicourtwright